Jak wyglądają prawne aspekty działalności instytucji pozabankowej?

      Możliwość komentowania Jak wyglądają prawne aspekty działalności instytucji pozabankowej? została wyłączona

Biorąc szybką pożyczkę, nie zawsze zastanawiamy się, skąd pochodzi, tj. jaki rodowód ma firma pożyczkowa, z której korzystamy. Jest to wbrew pozorom niezwykle ważne, gdyż, jak się okazuje, wybór renomowanej firmy pożyczkowej sprawia, że więcej osób jest w stanie spłacać zobowiązania i więcej osób jest zadowolonych z usług.

Kiedy firma może oferować pożyczkę hipoteczną na oświadczenie?

Oczywiście nie każdy może prowadzić działalność związaną z pożyczaniem pieniędzy. Jeśli więc decydujesz się na wzięcie pożyczki hipotecznej na oświadczenie której udzielić może ci firma https://pozyczkalux.pl/, musisz mieć przekonanie, że nie współpracujesz z tzw. firmą-krzak. Jak to zrobić? Mówi o tym artykuł 59aa ustawy o kredycie konsumenckim:

 1. Instytucja pożyczkowa może podjąć wykonywanie działalności po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.
 2. Za dzień rozpoczęcia działalności przez instytucję pożyczkową uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.

Po co sprawdzać rejestr instytucji pożyczkowych?

Z powyższego zapisu ustawy wynika, że każda z instytucji musi być wpisana na rejestr instytucji pożyczkowych, jeśli może działać legalnie. Dlatego przede wszystkim należałoby sprawdzać sam rejestr, zanim przystąpisz do podpisania jakichkolwiek umów. Co możesz znaleźć w rejestrze?

 1. Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych na wniosek podmiotu zamierzającego podjąć wykonywanie działalności instytucji pożyczkowej.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
  1. firmę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej;
  2. siedzibę spółki i adres;
  3. imiona i nazwiska oraz numery Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) członków zarządu;
  4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  5. numer identyfikacji podatkowej (NIP).
  6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurenta instytucji pożyczkowej.

Jeśli więc zdecydujesz się na pożyczkę hipoteczną na oświadczenie, najpierw sprawdź dane członków zarządu firmy i jej wpis do rejestru KNF, a dopiero później zdecyduj się na ich ofertę. To może uchronić Cię przed oszustwami.