BGŻ BNP Paribas z zyskiem 320 mln zł

      Możliwość komentowania BGŻ BNP Paribas z zyskiem 320 mln zł została wyłączona

Jeden z największych banków w Polsce – BGŻ BNP Paribas przedstawia swoje wyniki w przedziale czasowym od stycznia do września. Zyski instytucji znacząco się zwiększyły, mimo napotykanych trudności. Do takiej sytuacji przyczyniła się również integracja z Raiffeisen Bank Polska.

Zyski kwartalne

Imponująco przedstawiają się zyski netto banku BGŻ BNP Paribas za III kwartał, który w stosunku do poprzedniego kwartału wzrósł o 2 proc. i obecnie wynosi 130,9 milionów złotych netto. Zaskakująca jest różnica między III kwartałem roku 2018 a 2017, bo aż 19 procent. Łącząc wszystkie zyski netto za trzy kwartały, bank posiada 320 milionów złotych. To o 39 proc. więcej niż w zeszłym roku. Sukces ten bank zawdzięcza przede wszystkim własnej strategii, której głównym celem jest tworzenie korzystnych ofert i rozwiązań dla klientów. Jednym z nich jest wprowadzenie elektronicznego podpisu, co w zdecydowany sposób ułatwia skorzystanie z ofert online. Bank dokonał tego dzięki współpracy z firmą Autenti. Sprzedaż kredytów bankowych i rachunków bankowych wciąż wzrasta.

Połączenie się z Raiffeisen Bank Polska

Choć wynik prowizji również uległ poprawie, ponieważ wzrósł o 10 proc., to bank musiał zmierzyć się również z kosztami. Do jednych z największych należała integracja z wydzieloną częścią Raiffeisen Bank Polska, która wyniosła 17,2 miliona złotych. Zmalały także depozyty klientów, które wynosiły 52 miliony złotych, kredyty brutto do 57 milionów złotych. W III kwartale wzrosły także koszty administracyjne, które wynoszą 361 milionów złotych, czyli o 4,2 proc. więcej. Dostosowując się do potrzeb klientów bank BGŻ BNP Paribas utworzył również rezerwę w wysokości 15 milionów złotych, która przeznaczona miała być dla rolników na wypadek suszy.

Integracja z bankiem Raiffeisen Bank Polska nie wiązało się wyłącznie z wydatkami. Połączenie to przyczyniło się do zwiększenia sumy bilansowej do 100 miliardów złotych, dzięki czemu staje się jednym z wiodących banków w Polsce.